Informujemy, że zmianie uległ nr rachunku na opłaty za odpady komunalne.

Bank Pekao S.A.

42 1240 1792 1111 0011 2475 1537
(odpady komunalne)