Informujemy, że zmianie uległ nr rachunku na opłaty za odpady komunalne.

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

50 1130 1105 0005 2490 0020 0005
(odpady komunalne)