SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostaną zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, nałożony został obowiązek wprowadzenia jednolitej kolorystyki worków oraz sposobu prowadzenia segregacji odpadów w całej Polsce. Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 27 października 2017 roku wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących odpadów komunalnych tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Krościenko Wyżne,  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (uchwały te są dostępne stronie internetowej na bip.kroscienkowyzne.pl).

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Informacja dla mieszkańców - odpady w 2018 r.