Apelujemy do mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt, który w ciągu ostatnich kilku lat  znacznie się nasilił. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się "bezdomne psy lub koty", to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż część psów i  kotów zgłaszanych do schroniska ma swoich opiekunów. Są to zwierzęta, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Czynnikiem wskazującym na "bezpańskość" czy "bezdomność" psa, kota nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas grupy psów potrafią przebywać w pobliżu nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Taka sytuacja trwa nawet do dwóch tygodni. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe ich wyłapywanie oczywiście pod warunkiem, że nie są one ranne lub agresywne.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właściciela?

  • W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi policji, który ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela;
  • W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas zgłoszenia należy kierować telefonicznie bądź osobiście do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne. Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu  13 431 51 90 wew. 16, lub osobiście w siedzibie Urzędu – pok. nr 6 I piętro. 
  • W dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Krośnie.

Bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Krościenko Wyżne, trafiają do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Wesoły kundelek” w Lesku.

Usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im właściwej opieki weterynaryjnej w schronisku dla zwierząt, w tym  niezbędne badania i zabiegi oraz przygotowanie do adopcji, na podstawie zawartej umowy, realizuje Pan Karol Kusal zam. ul.  Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal z siedzibą w Lesku przy ul. Piłsudskiego 48.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina Krościenko Wyżne realizuje poprzez zlecanie świadczenia usług w zakresie udzielenia całodobowej pomocy weterynaryjnej przez podmiot, z którym zawarła stosowną umowę – Przychodnia Weterynaryjna „ PIRANIA” z siedzibą w Potoku 242 a, 38-400 Krosno.