Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją kobiet wiejskich, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Celem Koła jest prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

 

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym:

Przewodnicząca:  Maria Nowak
Wiceprzewodnicząca: Maria Fejkiel
Skarbnik: Małgorzata Lenart
Sekretarz: Bogusława Zając

 

Siedziba Koła mieści się w budynku dawnej Gminnej Rady Narodowej, 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 1 (nad pocztą i sklepem).

Koło Gospodyń Wiejskich sprawuje również pieczę nad Izbą Muzealną w Krościenku Wyżnym.

 

  • kgw_kw01
  • kgw_kw02
  • kgw_kw03
  • kgw_kw04
  • kgw_kw05
  • kgw_kw06
  • kgw_kw07
  • kgw_kw08
  • kgw_kw09