Koło Gospodyń Wiejskich w Pustynach zostało założone w 1959 roku. Jest organizacją społeczną zrzeszającą kobiety z miejscowości Pustyny i prowadzącą działalność na terenie sołectwa Pustyny i poza nim.

Działalność KGW opiera się na pracy społecznej jego członkiń, a środki finansowe pozyskiwane są ze składek członkowskich, darowizn od osób fizycznych lub organizacji .

Celami i zadaniami KGW są:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej miejscowości,
  • prowadzenie współpracy z jednostkami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne a w szczególności z OSP Pustyny, Radą Sołecką i LZS Pustyny a także z Parafią Rzymskokatolicką w Pustynach,
  • prowadzenie edukacji w zakresie ogrodnictwa , wiedzy kulinarnej oraz propagowanie czystości oraz ekologii wsi,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami kobiecymi poza terenem Gminy.

Cele realizuje się przez organizowanie imprez kulturalnych i spotkań, pokazów i prelekcji okolicznościowych nie tylko dla członkiń KGW ale również dla wszystkich chętnych mieszkańców.

Koło Gospodyń Wiejskich bierze czynny udział w uroczystościach parafialnych typu Boże Ciało przez przygotowanie jednego z ołtarzy czy dożynek wykonując wieniec dożynkowy.

 

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Pustynach:

Przewodnicząca: Małgorzata Bystrańska
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Piotrowska
Skarbnik: Maria Szegda
Sekretarz: Stanisława Brzana