Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie: Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy.

 

 

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej:

Ринок праці - допомога громадянам України:

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy