Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko Wyżne

Krzysztof Podkul

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

Najbar Beata Elżbieta

Such Eugeniusz Józef

Wierdak Stanisław Michał

 

 

Radni:

Bystrańska Małgorzata

Homotnik Dariusz

Kielar Marzena Barbara

Lenart Zenon Józef

Liput Stefan

Lorens Piotr

Niżnik Tomasz Marcin

Przymusińska Aleksandra Joanna

Pudłowski Bolesław Jan

Ronowski Krzysztof Sławomir

Wojtuń Robert

 

 

Komisje Rady Gminy:

 

Komisja Rewizyjna

Ronowski Krzysztof Sławomir - Przewodniczący Komisji
Kielar Marzena Barbara - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Lorens Piotr - Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich

 Wierdak Stanisław - Przewodniczący Komisji
Najbar Beata - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Lorens Piotr - Członek Komisji
Niżnik Tomasz - Członek Komisji
Przymusińska Aleksandra - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pudłowski Bolesław - Przewodniczący Komisji
Liput Stefan - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji
Wierdak Stanisław - Członek Komisji
Wojtuń Robert - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Finansów

Such Eugeniusz - Przewodniczący Komisji
Wojtuń Robert - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kielar Marzena - Członek Komisji
Niżnik Tomasz - Członek Komisji
Pudłowski Bolesław - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przymusińska Aleksandra Joanna - Przewodniczący Komisji
Homotnik Dariusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji