Sołtys:

Stanisław Ziomek
tel. 13 43 160 43
kom. 507 825 564

Biuro Sołtysa:

38-422 Krościenko Wyżne
Pustyny - Dom Ludowy

Godziny urzędowania:

wtorek    15.00 - 17.00
środa       15.00 - 17.00

Rada Sołecka:

Bargiel Ryszard,
Bystrański Krzysztof,
Lorenc Roman,
Podkul Marcin,
Polar-Stefańska Magdalena,
Tomoń Jarosław.

Statut Sołectwa: statut.pdf