Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne

 

alicja fejkiel guzik

Alicja Fejkiel-Guzik

Alicja Fejkiel-Guzik, zamieszkała w Krościenku Wyżnym, 42 lata, mężatka, 3 dzieci. Wykształcenie wyższe – magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji – w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Od 1995 r. związana z pracą w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne (od momentu powstania gminy). Ławnik Sądu Rejonowego w Krośnie, członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”. Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Od kwietnia 2010 r. Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne.

 

Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne

 

 

Agnieszka Filar

Agnieszka Filar – ur. 06.02.1979 r., zamieszkała w Krościenku Wyżnym, zamężna, 3 dzieci. Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku: ekonomia w specjalności: finanse i rachunkowość, następnie zrealizowała studia magisterskie uzupełniające na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, specjalność – finanse i bankowość. Doświadczenie w zakresie księgowości zdobywała początkowo w sektorze prywatnym w latach 1999 - 2014, w latach 2014 - 2015 pełniła funkcję księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, a następnie od roku 2015 do 2019 głównej księgowej. Z dniem 1 lipca 2019 r. została powołana przez Radę Gminy na funkcję Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne.