Wójt Gminy
mgr Mateusz Liput
tel. 13-43-151-90

Zastępca Wójta Gminy
mgr Łukasz Lorens
tel. 13-43-151-90

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Podkul
tel. 13-43-151-90

Sekretarz Gminy
mgr Mateusz Podkul
tel. 13-43-151-90

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Filar
tel. 13-43-151-90

Radca Prawny
mgr Mariusz Ślusarczyk
tel. 13-43-151-90

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
mgr Kacper Sabik
tel. 13-43-151-90 wew. 20

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Kacper Sabik
tel. 13-43-151-90 wew. 20

Obsługa BHP i P.Poż
Dariusz Szuba
tel. 13-43-151-90

Obsługa informatyczna
Bogdan Zięba
tel. 13-43-151-90

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
mgr inż. Mariusz Gałuszka
tel. 13-43-151-90 wew. 14

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Sekretariat
mgr Natalia Szafran
tel. 13-43-151-90 wew. 11

Stanowisko ds. obsługi organów gminy
mgr Aleksandra Lorens
tel. 13-43-151-90 wew. 20

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz archiwum i ochrony informacji niejawnych
mgr Elżbieta Florek
tel. 13-43-151-90 wew. 23

Stanowisko ds. informacji publicznej i promocji gminy
mgr Kacper Sabik
tel. 13-43-151-90 wew. 20

 

Referat finansowo-budżetowy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej
Halina Frydrych
tel. 13-43-151-90 wew. 18

Stanowisko ds. obsługi kasowej i windykacji należności
mgr Joanna Kandefer
tel. 13-43-151-90 wew. 15

Stanowisko ds. ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i podatku VAT
mgr Renata Śliwińska
tel. 13-43-151-90 wew. 15

Stanowisko ds. wydatków budżetowych
Justyna Kiszka
tel. 13-43-151-90 wew. 30

Stanowisko ds. dochodów budżetowych, podatku od środków transportowych oraz podatku od osób prawnych
Maria Omachel-Szul
tel. 13-43-151-90 wew. 31

Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych oraz ewidencji środków trwałych
inż. Witold Frydrych
tel. 13-43-151-90 wew. 33

Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych
mgr Małgorzata Wojtyczek-Skórka
tel. 13-43-151-90 wew. 32

 

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju Gminy

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
mgr inż. Maciej Kenar
tel. 13-43-151-90 wew. 17

Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa i funduszy pomocowych
Stanisław Śliwiński
tel. 13-43-151-90 wew. 17

Stanowisko ds. nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego
mgr inż. Patrycja Rymar
tel. 13-43-151-90 wew. 17

Stanowisko ds. ochrony środowiska oraz utrzymania czystości porządku
mgr inż. Agnieszka Pelczar
tel. 13-43-151-90 wew. 16

Stanowisko ds. oświaty, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej
mgr Mariusz Lorens
tel. 13-43-151-90 wew. 16