Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Łukasz Lorens

Łukasz Lorens – urodzony w 1988 r. zamieszkały w Krościenku Wyżnym. Wykształcenie wyższe – magister prawa, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne zatrudniony od 2013 r. Dotychczas podinspektor ds. obsługi organów gminy. Od czerwca 2016 r. również pełnomocnik ochrony informacji niejawnych. Od dnia 1 października 2021 r. zastępca wójta Gminy Krościenko Wyżne. Zainteresowania: tenis ziemny, piłka nożna, ornitologia.