Ogłoszenia

 

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”.

Informujemy, że w zakładce Dla Mieszkańców->Gospodarka odpadami i ochrona środowiska->Harmonogram odbioru odpadów, znajduje się do pobrania lub wydruku harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krościenko Wyżne w 2022 r.

 

 

 

Informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Informuję, że XXXI Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.