Ogłoszenia

Szanowni Mieszkańcy, publikujemy informację Wójta Gminy Krościenko Wyżne na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/159/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Załącznik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, że Powiat Krośnieński przystępuje do uczestnictwa w programie pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON.

Osoby i jednostki oraz organizacje pozarządowe zainteresowane programem mogą składać wnioski w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pok. 111).

Szczegółowe informacje (procedury, zasady) wraz z wzorem wniosku zostały opublikowane na stronach internetowych PFRON: www.pfron.org.pl /O funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

Drodzy Mieszkańcy, od dzisiaj każdy z Was będzie miał możliwość bezpłatnego pobrania i zainstalowania na swoich smartfonach aplikacji BLISKO. Jest to system, dzięki któremu będziecie mogli na bieżąco śledzić nadchodzące wydarzenia kulturalne, ogłoszenia, planowane przerwy w dostawie energii, alerty pogodowe, pomiary jakości powietrza w naszej Gminie itp.

Aplikację można pobrać z oficjalnych sklepów dystrybucyjnych: Google Play (system Android), AppStore (system iOS) oraz Windows Store (system Windows Phone). Po zainstalowaniu aplikacji należy wpisać swoją miejscowość, wybrać interesującego nas nadawcę (nadawców), a następnie zaznaczyć z jakich serwisów będą mogli przesłać do nas informacje. Aplikacja jest elastyczna, w każdej chwili pozwala na zmianę ustawień.

Aplikacja BLISKO stawia na użyteczne treści bez reklam, do grona jej nadawców mogą dołączyć tylko określone podmioty takie jak urzędy miast i gmin, spółki komunalne, wodociągi, ośrodki kulturalno-oświatowe i inne o charakterze użyteczności publicznej. Poza nadawcami lokalnymi użytkownik znajdzie nadawców ogólnopolskich.

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie miał możliwości skorzystania z aplikacji BLISKO, prosimy się nie martwić. W najbliższych dniach zostaną udostępnione informacje, za pomocą których będzie można zarejestrować swój numer telefonu komórkowego do bazy, z której będą wysyłane ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych występujących na terenie naszej Gminy.

 

Aplikacja BLISKO do pobrania:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only
https://apps.apple.com/pl/app/komunikator-sisms/id821655959
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/blisko-komunikator-sisms/9nblggh41238?activetab=pivot:overviewtab

Wszelkie szczegóły dotyczące aplikacji BLISKO możecie Państwo znaleźć w grafikach i filmie poniżej.

 

Natomiast, jeżeli zechcecie Państwo mieć dostęp wyłącznie do aplikacji służącej do pomiarów jakości powietrza proponujemy pobrać aplikację "Beskid INSTRUMENTS".

 

Aplikacja Beskid INSTRUMENTS do pobrania:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaiko.monitoringpowietrzabi
https://itunes.apple.com/pl/app/monitoring-powietrza-bi/id1279503939

 

 

 

Aby pobrać grafikę jako pdf, kliknij w obrazek...

 

 

Aby pobrać grafikę jako pdf, kliknij w obrazek...