Ogłoszenia

W dniu 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17.00, w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, włączone zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu bohaterskim Powstańcom i mieszkańcom Warszawy. Syreny uruchomione będą na czas 1 minuty (dźwięk ciągły).

 

Informuję, że XXVII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

W dniu 20 maja 2021 roku zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX–21”. 

 

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o możliwości skorzystania przez osoby poniżej 26. roku życia z zerowego rozliczenia PIT.

Kto może skorzystać?

Osoby uzyskujące przychody z tytułu umów o pracę, zlecenie, praktyk absolwenckich czy stażu uczniowskiego, które w momencie uzyskania przychodu nie ukończyły 26. roku życia.

Na czym polega ulga?

BEZ PIT to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskujących przychody z umowy o pracę czy zlecenie, a od 2021r. obejmująca również przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego uzyskane przez osoby poniżej 26. roku do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychody powyżej kwoty 85 528 zł będą opodatkowane według skali podatkowej.

Jak działa ulga?

Ulga dla młodych działa na mocy ustawy, dlatego podatnik nie musi składać w tej sprawie żadnego oświadczenia czy wniosku swojemu pracodawcy.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/bez-pit-dla-mlodych/