Ogłoszenia

Podobnie jak w poprzednich latach, czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza powiatu krośnieńskiego minionego roku. Natomiast kapituła plebiscytu nagrodzi także trzech najlepszych sportowców oraz trzech piłkarzy i sportowca niepełnosprawnego. Głosować można tylko na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz poprzez sms-y. Regulamin plebiscytu można znaleźć w Nowym Podkarpaciu i na stronie internetowej tygodnika. Gorąco zachęcamy do oddania głosów na naszych kandydatów.

W tym roku gminę Krościenko Wyżne reprezentują w kategoriach:
sportowiec Marcin Żywiec ( GKS Wisłok Krościenko Wyżne), Kamil Mezglewski (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne), Katarzyna Kuliga (Klub Tenisa Stołowego GOSiR Krościenko Wyżne),
trener Witold Zatorski (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne)
działaczGrzegorz Bargiel (GKS Wisłok Krościenko Wyżne),

Przykładowy SMS: SPK28,18,15,10,17,T8,D1 - wysyłamy na numer 7136 (koszt 1,23 z VAT)

w/w SMS-ie:
numer 28 to Marcin Żywiec
numer 18 to Kamil Mezglewski
numer 15 to Katarzyna Kuliga
numery 10 i 17 to nasze propozycję kandydatów z innych gmin
numer T8 to Witold Zatorski (trener)
numer D1 to Grzegorz Bargiel (działacz)

Żeby SMS był ważny trzeba wytypować 5 sportowców!!!
Dlatego prosimy o oddawanie głosów na naszych 3 reprezentantów w wybranej przez siebie kolejności oraz wybranie jeszcze dwóch z innych gmin (opis osiągnięć wszystkich nominowanych w plebiscycie można znaleźć w Nowym Podkarpaciu).
W głosowaniu trenerzy i działacze otrzymują po 1 punkcie i można wytypować tylko po jednej osobie. W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz działacza i trenera głos nie będzie ważny. Głosować można do 1 lutego 2018.

W niedzielę, 21 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbędzie się XX KONCERT KOLĘD organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina".

XX Jubileuszowy Koncert Kolęd swym patronatem objął
Wójt i Rada Gminy Krościenko Wyżne.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Szanowni Państwo !

W najbliższym otoczeniu obserwujemy problem niskiej emisji w postaci nisko zawieszonych pyłów i gazów. Jest to bardzo uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie z niewłaściwego spalania paliw stałych (węgla, mokrego drewna, odpadów) w budynkach mieszkalnych.

Przyczyną dymienia z komina, oprócz niewłaściwej jakości paliwa,  jest również nieodpowiedni sposób rozpalania.

Należy rozpalać tak aby spalanie „od góry” inicjowało niżej leżące paliwo.

Przy paleniu „od góry”, odgazowanie paliwa przechodzi przez strefę spalania, następuje lepsze dopalanie, co wpływa na zmniejszenie zużycia opału i niższy koszt ogrzewania.

W celu ograniczenia niskiej emisji Uchwała „antysmogowa” Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego przewiduje wymianę tradycyjnych kotłów na paliwo stałe na kotły niskoemisyjne klasy 5.

Na podstawie zapisów tej uchwały, tradycyjne kotły na paliwo stałe:

  • starsze niż 10 lat można eksploatować TYLKO do końca 2021 roku .
  • kotły do 10 lat można eksploatować do 2023 roku
  • kotły do 5 lat można będzie eksploatować do 2025 roku
  • a nowsze kotły klasy 3 i 4 można będzie eksploatować do roku 2027

 

po tym czasie możliwa będzie eksploatacja kotłów i innych urządzeń grzewczych nie gorszych niż 5 klasy !

Miasto Krosno w partnerstwie z Gminą Krościenko Wyżne realizują projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne  w zakresie wymiany  tradycyjnych kotłów centralnego ogrzewania na kotły klasy 5 na pellet. Wykonawcą  jest firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna.

 

Montowane są kotły firmy GREŃ S.J. z Pszczyny.  Kotły są przewidziane do pracy w trybie półautomatycznym z okresowym - co kilka dni – załadunkiem paliwa. Kotły są wyposażone w bardzo nowoczesny palnik z obrotową komora spalania, co znacznie zmniejsza potrzebę ich obsługi.

Udział w projekcie sprowadza się do wypełnienia deklaracji uczestnictwa, udostepnienie kotłowni do przeprowadzenia weryfikacji technicznej, a następnie podpisania umów
i dokonania wpłaty wkładu własnego przed montażem.

Wysokość wkładu własnego dla uczestników projektu w zależności od mocy instalowanego kotła wynosi:

- kocioł 15 kW –  5 214,50 zł,

- kocioł 20 kW –  5 397,90 zł,

- kocioł 25 kW –  5 743,30 zł,

- kocioł 45 kW –  7 103,50 zł.

Dofinansowanie wynosi ponad 60% kosztów kwalifikowanych, w tym  dostawa i montaż urządzenia oraz 6 letnie gwarancje. Dodatkowo, urządzenia będą ubezpieczone przez Miasto Krosno lub Gminę Krościenko Wyżne przez okres 5 lat.

Zakończenie montaży planowane jest do 15 maja 2019 roku.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Urząd Gminy Krościenko Wyżne
Południowa 9 (pokój nr 7) tel. 13 43 151 90 wew. 17.

 

 

Informuję, że wyłoniony został wykonawca realizowanego przez Miasto Krosno i Gminę Krościenko Wyżne projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę”. Jest nim firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna, której oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymagane warunki. Wykonawca zaoferował kotły firmy GREŃ Spółka Jawna z Pszczyny – polskiego producenta działającego od 1990 roku. 

Wysokość wkładu własnego uczestników projektu w zależności od mocy instalowanego kotła wyniesie:

- kocioł 15 kW –  5 214,50 zł,

- kocioł 20 kW –  5 397,90 zł,

- kocioł 25 kW –  5 743,30 zł,

- kocioł 45 kW –  7 103,50 zł.

Stanowi to ok. 38 % całkowitych kosztów dostawy i montażu urządzenia oraz gwarancji na urządzenie. Dodatkowo, urządzenia będą ubezpieczone przez Miasto Krosno lub Gminę Krościenko Wyżne przez okres 5 lat.

Na dzień 28 grudnia br. zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie 119 kotłów c.o. opalanych biomasą (pelletem) pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Krościenko Wyżne a firmą Semper Power Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w drugiej połowie stycznia 2019 roku, a zakończenie w terminie do 30 maja 2019 roku.

W celu przedstawienia szczegółów technicznych kotłów, harmonogramu działań oraz stworzenia możliwości podpisania umów pomiędzy Państwem – uczestnikami projektu a Gminami Miasta Krosna i Krościenka Wyżnego organizujemy spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Auli Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 w Krośnie (II piętro), na które serdecznie Państwa zapraszam.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 

Warunkiem wykonania instalacji fotowoltaicznej u Mieszkańca jest umieszczenie na podstawowej liście uczestników Projektu oraz spełnienie pozostałych wymogów wynikających z Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Zobacz jakie kolejne działania musisz podjąć.