Ogłoszenia

 

 

Informuję, że wyłoniony został wykonawca realizowanego przez Miasto Krosno i Gminę Krościenko Wyżne projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę”. Jest nim firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna, której oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymagane warunki. Wykonawca zaoferował kotły firmy GREŃ Spółka Jawna z Pszczyny – polskiego producenta działającego od 1990 roku. 

Wysokość wkładu własnego uczestników projektu w zależności od mocy instalowanego kotła wyniesie:

- kocioł 15 kW –  5 214,50 zł,

- kocioł 20 kW –  5 397,90 zł,

- kocioł 25 kW –  5 743,30 zł,

- kocioł 45 kW –  7 103,50 zł.

Stanowi to ok. 38 % całkowitych kosztów dostawy i montażu urządzenia oraz gwarancji na urządzenie. Dodatkowo, urządzenia będą ubezpieczone przez Miasto Krosno lub Gminę Krościenko Wyżne przez okres 5 lat.

Na dzień 28 grudnia br. zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie 119 kotłów c.o. opalanych biomasą (pelletem) pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Krościenko Wyżne a firmą Semper Power Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w drugiej połowie stycznia 2019 roku, a zakończenie w terminie do 30 maja 2019 roku.

W celu przedstawienia szczegółów technicznych kotłów, harmonogramu działań oraz stworzenia możliwości podpisania umów pomiędzy Państwem – uczestnikami projektu a Gminami Miasta Krosna i Krościenka Wyżnego organizujemy spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Auli Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 w Krośnie (II piętro), na które serdecznie Państwa zapraszam.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 

Warunkiem wykonania instalacji fotowoltaicznej u Mieszkańca jest umieszczenie na podstawowej liście uczestników Projektu oraz spełnienie pozostałych wymogów wynikających z Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Zobacz jakie kolejne działania musisz podjąć.

Ruszyły prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych na dachach w  Krośnie i Krościenku Wyżnym.  Zakończyły się  przeglądy techniczne  poszczególnych nieruchomości w celu  ustalenia szczegółowych warunków wykonania instalacji oze.

Zrealizowano już ponad 10%  prac montażowych  modułów PV. Pierwsze instalacje uzyskały już , po wpięciu do sieci energetycznej, możliwość produkowania energii elektrycznej.
Rozpoczęły się  też  prace związane z montażem  instalacji solarnych. Do tej pory wykonano ich ponad 10 sztuk.

W dniu 2 lipca br. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - gruntowe pompy ciepła”.  Na wykonanie przedmiotowego zamówienia wpłynęły 3 oferty. Wszyscy wykonawcy przedstawili ceny przewyższające środki finansowe w projekcie, jakie Gmina Miasto Krosno i Gmina Krościenko Wyżne zamierzają  przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 1 333 800,00 zł brutto. Różnice cen wynosiły od 295 778 zł do 771 882 zł. 

Wobec powyższego unieważniono ten przetarg i kolejny zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Warunki zostaną zmienione w zakresie terminu wykonania zadania, który został wydłużony za zgodą Zarządu Województwa Podkarpackiego do 30 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, że na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne zakończony został nabór na listę podstawową deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy nadal mają możliwość złożenia deklaracji na listę rezerwową. Z chwilą rezygnacji z udziału w projekcie osoby/osób z listy podstawowej, niepodpisania lub rozwiązania umowy z którymkolwiek z ostatecznych odbiorców projektu z grupy docelowej, kolejni mieszkańcy z listy rezerwowej będą przechodzili do grupy docelowej uczestników projektu.
 
Dokumenty projektu, w tym Regulamin i deklaracja uczestnictwa nadal są dostępne na stronie www.krosno.pl/pl/czysta-energia/ w zakładce Dokumenty projektowe.
 
Projekt przygotowywany jest w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia Działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 629.