Ogłoszenia

Informacja

z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/259/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Załącznik

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19, w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne został uruchomiony numer infolinii 13 43 157 80, na który mogą zgłaszać się:

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Infolinia czynna jest w godzinach pracy urzędu gminy.

Prosimy, aby zgłoszenia dokonywać niezwłocznie po uzgodnieniu terminu szczepienia z punktem szczepień.

Warunkiem skorzystania z gminnego transportu do punktu szczepień jest wypełnienie i podpisanie załączonych poniżej oświadczeń oraz klauzuli RODO:

Oświadczenia oraz klauzula RODO - do pobrania

 

Przypominamy, iż pacjenci wyrażający chęć zgłoszenia się do zaszczepienia proszeni są o rejestrację telefoniczną w SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym pod numerami tel. 13 43 150 76, 13 30 670 76, 792 200 784.

Kolejność wykonywania szczepień będzie prowadzona według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19 zachęcamy do korzystania z poniższych infolinii:

989 lub

226 262 989 (gdy dzwonisz z zagranicy lub gdy Twój operator nie obsługuje numerów specjalnych)

 

Ponadto aktualne i rzetelne informacje o szczepieniach znajdują się na stronie www.gov.pl/szczepimysie .

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym informuje, iż będzie realizował Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.

Pacjentów wyrażających chęć zaszczepienia prosi się o rejestrację telefoniczną pod numerami tel. 13 43 150 76, 13 30 670 76, 792 200 784.

 

Kolejność wykonywania szczepień będzie prowadzona według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

Informujemy, że w zakładce Dla Mieszkańców->Gospodarka odpadami i ochrona środowiska->Harmonogram odbioru odpadów, znajduje się do pobrania lub wydruku harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krościenko Wyżne  w 2021 r.