Ogłoszenia

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że Gmina Krościenko Wyżne udzieliła Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach zadania pn.: "Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19".

 

Informuję, że XXII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje,

że w związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Krościenku Wyżnym,

od 6 listopada 2020 r. do odwołania

będzie czynny w godz. od 1300 do 1600.

Szanowni Mieszkańcy, w dniu wczorajszym (27.10) dokonano odbioru prac, w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Żwirowa w Krościenku Wyżnym”. Zadanie obejmowało w szczególności wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, odwodnienia, podbudowy, nawierzchni, zjazdów i robót wykończeniowych.

 

 

Wykonane prace miały na celu nie tylko zapewnienie komfortu przejazdu dla zamieszkujących przy tej ulicy osób, ale również ograniczenie skutków intensywnych opadów deszczu.

 

  • DSC_0889
  • DSC_0892
  • DSC_0897
  • DSC_0899

Szanowni Mieszkańcy, kontynuujemy prace nad oświetleniem ulic w naszej gminie. Słupy oświetleniowe stoją już przy ul. Kopalnianej, a niebawem pojawią się przy bocznej ul. Kasztanowej.