Ogłoszenia

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

 

 

Rada Gminy Krościenko Wyżne podczas XIX sesji, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2020 r. udzieliła Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania oraz absolutorium.

Ponadto, jednogłośnie przyjęto sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za 2019 r.

W niedzielę 28 czerwca br., odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wszyscy wiemy I tura nie wyłoniła zwycięzcy. Do II tury wyborów, którą zaplanowano na dzień 12 lipca 2020 r. weszli urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski i właśnie spośród tych kandydatur wybierzemy Prezydenta RP.

Mieszkańcy naszej gminy oddawali swoje głosy w 4 obwodach głosowania. Komisje obwodowe mieściły się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym (1 i 2), Przedszkolu Samorządowym im. Wandy Chotomskiej (3) oraz sali Domu Ludowego w Pustynach (4). W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym istniała również możliwość oddania swoich głosów w trybie korespondencyjnym, z której skorzystało 55 mieszkańców gminy.

Niezwykle istotnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę przede wszystkim jest frekwencja. Jej wskaźnik w naszej gminie wyniósł 68,01%.

Poniżej przedstawiam, jak kształtowały się głosy mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne oddane na poszczególnych kandydatów:

DUDA Andrzej Sebastian - 1 816 głosów - 60,94%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 444 głosy - 14,90%

BOSAK Krzysztof – 309 głosów - 10,37%

HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 272 głosy - 9,13%

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 61 głosów - 2,05%

BIEDROŃ Robert – 58 głosów - 1,95%

ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 10 głosów - 0,34%

JAKUBIAK Marek - 6 głosów - 0,20%

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 2 głosy - 0,07%

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 1 głos - 0,03%

TANAJNO Paweł Jan - 1 głos - 0,03%

 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za liczne uczestnictwo w wyborach, a tym samym odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Mam nadzieję, że w dniu 12 lipca br., w wyborach weźmie udział co najmniej taka sama liczba mieszkańców, a może uda się ten wynik jeszcze poprawić.

Mateusz Liput

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi, woda w studniach i zbiornikach wodnych NIE NADAJE się do spożycia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

Dezynfekcji należy poddać także zalane pomieszczenia, sprzęty, ubrania, bieliznę i przedmioty codziennego użytku.

Woda podczas powodzi niesie za sobą zarazki zakaźne schorzeń przewodu pokarmowego takie jak: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych.
W glebie oraz pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Schorzenia przewodu pokarmowego szerzą się też poprzez zakażoną wodę, żywność i brudne ręce.

 

Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym - do pobrania

Informacja o oczyszczaniu i odkażanie studni i wody - do pobrania

Informacja o dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów codziennego użytku - do pobrania