Ogłoszenia

W związku z przystąpieniem Gminy Krościenko Wyżne do opracowania wniosku na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, przewidzianego do realizacji w roku 2020, wszystkie osoby które dokonały wymiany pokryć dachowych zawierających azbest lub planują takie prace w najbliższym czasie, proszone są o zgłaszanie tego faktu w tutejszym Urzędzie Gminy, do dnia 6 maja 2020 roku.

W ubiegłym tygodniu do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym dotarł zestaw tworzący "mobilną pracownię multimedialną". Jest to zestaw jaki otrzymała szkoła dzięki uczestnictwu i zwycięstwu w specjalnej edycji konkursu #OSEWYZWANIE-OSERegio. Na mobilną pracownię składa się 16 sztuk laptopów Dell oraz punkt dostępowy HUAWEI AP4050 DN.

 

 

  • 92630766
  • 92654340
  • 92827074

Zgodnie z art. 31zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.

Szanowni Mieszkańcy,

Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace drogowe na terenie naszej gminy. W bieżącym tygodniu odbywa się oczyszczanie ulic z pozostałości związanych z zimowym utrzymaniem dróg, a kolejny ich etap będzie stanowiło mycie wiat przystankowych. Ponadto, trwają prace remontowe na drogach gminnych. Zakończono już żwirowanie bocznej ulicy Grunwaldzkiej w kierunku „Małej Dębiny”. Analogiczne prace wykonano w Pustynach utwardzając wewnętrzną drogę gminną (boczną ul. Dukielskiej). Przy ul. Sportowej zakończono czynności mające na celu usprawnienie działania kanalizacji deszczowej, a przy drodze biegnącej w stronę cmentarza wykonano rów. Podobne działania zostały rozpoczęte przy ścieżce pieszo-rowerowej w okolicy kładki nad Wisłokiem. Powstający tam rów będzie miał za zadanie odprowadzić wodę z drogi powiatowej (ul. Północna).

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z realizowanych zadań.

 

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Więcej informacji pod linkiem - https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398