W dniu 1 maja w Domu Ludowym w Pustynach odbyło się rozstrzygniecie konkursu świątecznego pt. „ Dekoracja Wielkanocna” . Patronat honorowy nad konkursem objął p. Mateusz Liput - Wójt gminy Krościenko Wyżne.

Konkurs adresowany był dla dzieci i dorosłych. Jego celem było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji zdobienia pisanek, rozbudzanie zainteresowań plastycznych, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

Jury miało trudne zadanie, ponieważ wykonane prace były przepiękne. Łącznie wpłynęło 33 prace.

Nagrody wręczali Wójt Gminy Krościenko Wyżne i Sołtys Sołectwa Pustyny.

 

 

W kategorii dzieci:
1 miejsce – Klaudia Gorzelnik
2 miejsce – Adam Podkul
3 miejsce – Paulina Pelc

W kategorii dorośli:
1 miejsce – Zofia, Magdalena i Anna Malinowska
2 miejsce – Anna Zajdel
3 miejsce – Janina Rajchel

 

Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali  nagrody pocieszenia.

Sołtys i Rada Sołecka bardzo dziękują pani Ewelinie Harezga-Zygarowicz za pomoc w organizacji konkursu. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsorów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Sołtys i Rada Sołecka w Pustynach

Tekst i zdjęcia: RS Pustyny