Kultura

Obchodzony co roku w dniu 16 października Dzień Papieski stanowi dla nauczycieli, pracowników, a przede wszystkim uczniów naszej Szkoły Podstawowej okazję do wspomnienia w szczególny sposób jej Patrona - Św. Jana Pawła II. Dzisiaj podczas uroczystej akademii uczniowie przedstawili postać świętego papieża oraz ścieżkę jego życia.

Mając na uwadze ten wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej, wójt naszej gminy wręczył uczniom i absolwentom naszej szkoły stypendia przyznane za osiągnięcia na różnych polach: nauki, sztuki czy sportu.

Stypendium za osiągnięcia w nauce otrzymali następujący uczniowie i absolwenci:
1. Patrycja Tomkowicz (absolwentka)
2. Zuzanna Kalicińska

Stypendium za osiągnięcia artystyczne:
1. Michalina Kmonk (absolwentka)
2. Marcelina Gerlach (absolwentka)
3. Alicja Sajdak (absolwentka)
4. Karolina Miśkowiec
5. Weronika Filar

Stypendium za osiągniecie sportowe:
1. Michał Omachel (absolwent)
2. Kamil Czekański
3. Miłosz Bolek
4. Julia Prajzner
5. Emilia Albrycht

 

 

W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego poświęcenia i otwarcia nowego budynku użyteczności publicznej, który służyć ma mieszkańcom Pustyn jako solidne zaplecze do działalności społecznej, kulturalnej i opieki medycznej. Jest to dla naszej społeczności moment szczególny, dlatego podczas uroczystości obecnością zaszczycili nas znamienici goście:  Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,  Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Podkul – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, księża proboszczowie z Krościenka Wyżnego i Pustyn.

Zarówno Wójt Gminy jak i jego Zastępca w swoich wystąpieniach podsumowali budowę obiektu, przytoczyli historię jego budowy oraz przeznaczenie.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia budynku dokonali:

  • Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,
  • Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  • Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
  • Jan Omachel – Zastępca Wójta,
  • Krzysztof Podkul  - Przewodniczący Rady Gminy,
  • Stanisław Ziomek - Sołtys Sołectwa Pustyny,
  • ks. Tadeusz Osiński – Proboszcz Parafii Pustyny,
  • ks. Wiesław Kałamarz – Proboszcz Parafii Krościenko Wyżne.

Następnie ks. Wiesław Kałamarz i ks. Tadeusz Osiński poświęcili budynek oraz znajdujące się w nim pomieszczenia, a obecni na uroczystości goście mieli okazję zwiedzić obiekt.

Na ręce Sołtysa Sołectwa Pustyny, Wójt Gminy złożył symboliczny klucz do budynku, a Dyrektorowi SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym oraz pracownikowi filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pustynach akty przekazania.

 

 

Na koniec głos zabrały: Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,  Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, które złożyły gratulacje z okazji oficjalnego otwarcia obiektu, którego powstanie powinno przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców Pustyn, a także łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że w ostatnią środę powróciły do nas po poddaniu procesowi renowacji eksponaty Izby Muzealnej w Krościenku Wyżnym. Zachęcamy do zwiedzania i poznawania lokalnej historii i kultury. Zobaczyć można m.in. wyposażenie tradycyjnej chaty z licznymi przedmiotami codziennego użytku, dawne narzędzia rolnicze, stroje ludowe, archiwalia związane z funkcjonowaniem miejscowej szkoły.

 

 

Tradycją stało się już, że 15. sierpnia w kalendarzu każdego Krościeniaka zapisał się pod znakiem gminnych dożynek. Nie inaczej było w tym roku.

Uroczystości rozpoczęły się przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym, skąd odbył się przemarsz z wieńcami dożynkowymi do kościoła. Uczestniczyli w nim Starostowie Dożynek: Zofia Borkowska i Stanisław Gierlach, przedstawiciele władz gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wicewojewoda Podkarpacki – Lucyna Podhalicz. Towarzyszył im akompaniament Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Macieja Filara.

O godzinie 9:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji rolników, podczas której podziękowano im za trud codziennej pracy na roli. Podczas liturgii poświęcono chleb dożynkowy upieczony z tegorocznych zbóż oraz wieńce dożynkowe.

 

 

Tuż po 14:00, na - ugruntowany w krościeńskiej tradycji - objazd gminy wyruszyły ciągniki, z przyczep których do czekających wzdłuż trasy dzieci frunęły słodycze. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panom Jerzemu i Mateuszowi Liputom za udostępnienie i prowadzenie ciągników.

Tuż po godzinie 16:00 na scenie przy budynku urzędu gminy rozpoczęła się część artystyczna. Zapoczątkował ją występ Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie członkinie KGW przekazały wójtowi chleb dożynkowy, aby wspólnie z radnymi gminy oraz Starostą Dożynek poczęstowali nim wszystkich zebranych. Kolejny akcent postawiła Gminna Orkiestra Dęta przedstawiając swój program, by później ustąpić miejsca wspaniale prezentującym się w strojach ludowych Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które tym razem wykonały regionalne przyśpiewki.

Później na scenie zawitała kapela ludowa „Krościeniacy”, której występ poprzedziło wręczenie pamiątkowego grawertonu z okazji 25. rocznicy pierwszego występu kapeli. Po zakończeniu koncertu przyszedł czas na występ gwiazdy wieczoru – Mateusza Ziółko z zespołem.

Koncert zwycięzcy takich programów jak The Voice of Poland, czy Twoja Twarz Brzmi Znajomo wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców zarówno naszej gminy, jak również sąsiednich miejscowości. Artysta oprócz własnych kompozycji wykonał także evergreeny legendarnej grupy Queen, Eltona Johna, A-ha, czy niezapomnianego Czesława Niemena. Wielokrotne bisy i gromkie oklaski publiczności świadczą o powodzeniu koncertu, a przemawiają za tym również kolejki po autografy, czy wspólne zdjęcie z muzykiem.

Po zakończeniu licznych bisów gwiazdy wieczoru przyszedł w końcu czas na zabawę taneczną przy muzyce zespołu Eris. Ta potrwała do późnych godzin nocnych i zakończyła Dożynki Gminne 2019.