Kultura

W dniu 23 czerwca w Pustynach po raz pierwszy odbyły się „Pustyńskie Sobótki”. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

Imprezę rozpoczął występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu w przedstawieniu „Calineczka”. Na scenie wystąpiła również Kapela Ludowa „Krościeniacy”.

 

 

Na imprezie nie zabrakło także atrakcji dla naszych milusińskich. Dzieci mogły skorzystać z fikolandu, basenu kulkowego, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków. W salce świetlicy organizowane były rozgrywki w ping - ponga.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sportowe, warsztaty plecenia wianków, konkursy sobótkowe, warsztaty rzeźbienia i decoupage. Panie mogły zaś skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych na dłonie. Podczas imprezy można było degustować pierogi i miód.

Po występach i konkursach nadszedł czas puszczania wianków i palenia ogniska. „Pustyńskie Sobótki” zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek.

W czasie trwania imprezy przygrywał zespół LUX BAND.

Stanisław Ziomek
Sołtys Sołectwa Pustyny
Foto: Ewelina Zygarowicz

 

W środę  19 czerwca 2019 roku w odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie uczniów klas III gimnazjum i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Było to wydarzenie szczególne, ponieważ na hali sportowej spotkali się absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum i pierwszego nowej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Uroczystość uświetniły władze Gminy Krościenko Wyżne: wójt gminy – pan Mateusz Liput wraz ze swoim zastępcą panem Janem Omachlem. Zaproszenie przyjęła również pani Lucyna Liput- dyrektor GOPS oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

 

 

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i odśpiewania hymnu państwowego. Na komendę dyrektora po raz ostatni uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym wprowadzili sztandar swojej szkoły. Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości miały miejsce występy przygotowane przez uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Absolwenci szkoły w okazałych strojach zaprezentowali poloneza. Piękną choreografię przygotowała pani Agata Lorens. Gdy tancerze wrócili na miejsca rozpoczęła się część artystyczna. Kilkunastu uczniów zaprezentowało okolicznościowe wiersze przeplatane muzyką. Absolwenci podziękowali swoim nauczycielom za lata pracy i podarowali im róże jako symbol wdzięczności. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć miejsca na nagrodzenie uczniów wyróżniających się, którzy uzyskali średnią powyżej 4.75 i zdobyli świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Nagrodzeni zostali też uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w szkole. Byli to: Michalina Kmonk, Zuzanna Kalicińska, Anna Aftanas, Michał Smoleń, Patrycja Tomkowicz Joanna Omachel, Natalia Trybus, Milena Dziepak, Michał Omachel z kl. IV, Karolina Miśkowiec, Szymon Jurczak, Michał Omachel z kl. VIII. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, animowanie życia szkoły, promowanie szkoły w środowisku nagrody otrzymali nauczyciele. Pan Mateusz Liput- Wójt Gminy Krościenko Wyżne wręczył nagrody Wójta Gminy pani Marcie Such, pani Alinie Kmonk, pani Katarzynie Marszałek i pani Renacie Słowik. Korzystając z tak podniosłej chwili jaką jest zakończenie roku szkolnego pan wójt podziękował odchodzącej na zaopatrzenie emerytalne pani Marcie Such – zastępcy dyrektora tut. szkoły za wieloletnią pracę na rzecz miejscowej społeczności szkolnej, a zgromadzona publiczność zgotowała pani dyrektor owację na stojąco i gromkie „sto lat”. Z kolei nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: pani Marta Aftanas, pani Monika Czarnowska, pani Joanna Czekańska, pani Beata Delimat, pani Agnieszka Filar, pan Sebastian Frydrych, pani Katarzyna Gałązka, pani Iwona Janocha, pani Małgorzata Liput- Gibadło, pan Radosław Lorens, pani Anna Łuksa, pan Tomasz Niżnik, pani Jadwiga Omachel, pan Marek Omachel, pani Jadwiga Paradysz, pani Aneta Terefenko i pani Ewa Zygarowicz- Kubit.

Finałowym akcentem uroczystości był występ szkolnego zespołu SONG prowadzonego przez pana Macieja Filara. Nie obyło się bez łez wzruszenia, ponieważ dla części uczniów było to ostatnie spotkanie w takim gronie. Ze świadectwami w ręku młodzież szkolna udała się na zasłużone wakacje.

Tekst i zdjęcia:
Szkoła Podstawowa im. JP II
w Krościenku Wyżnym

 

W niedzielę, 2. czerwca na placu przy Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne odbyła się Krościeńska Familiada z okazji Dnia Dziecka. Rozpoczęły ją występy zespołów muzycznych z Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana. Pawła II, prowadzonych przez Macieja Filara.

Kolejne punkty imprezy stanowiły: występ iluzjonisty oraz animatorki zabaw i konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych, podobnie jak kurtyna wodna przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krościenku Wyżnym. Przez czas trwania imprezy dzieci korzystały z atrakcji „Fikolandu”.

 

 

Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu Vamos.

 

W dniu 12. maja 2019 r. w sali Domu Ludowego odbyło się I Gminne Dyktando Ortograficzne pn. „Krościeńska Walka z Bykami”. Organizatorami zmagań o tytuł Gminnego Torreadora Ortografii byli Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, a odczytał je zaproszony gość -  aktor Lech Dyblik.

Cel konkursu stanowiły przede wszystkim: podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, bogacenie języka ojczystego, propagowanie lokalnej tradycji i kultury oraz zapewnienie rozrywki mieszkańcom naszej gminy.

Uczestnicy dyktanda starli się z tekstem zatytułowanym: „Ortograficzne trudności o naszej miejscowości” poruszającym kwestie historii, położenia geograficznego naszej gminy, jak również historię parafii i jej patrona.

 

 

Kategorie indywidualne, w których wybrano mistrzów ortografii to: JUNIOR (od 9 – 13 lat),  JUNIOR PLUS (od 14 – 18 lat), MEDIUM (od 19 – 45 lat), SENIOR (od 46 – 100 lat) oraz DUETY: rodzic z dzieckiem, babcia/dziadek z wnuczkiem,  sąsiad z sąsiadem, koleżanka z kolegą. Łącznie, swoich sił w dyktandzie spróbowało 108 osób, a spośród zwycięzców kategorii indywidualnych wyłoniono Gminnego Torreadora Ortografii, którym został Pan Tadeusz Matyja.

W kategorii JUNIOR zwyciężył Franciszek Bargiel, JUNIOR PLUS – Michał Smoleń, MEDIUM – Jadwiga Szajna – Solecka, SENIOR – Tadeusz Matyja, natomiast najlepszy DUET stanowili: Jadwiga Kielar i Mateusz Podkul.

W czasie sprawdzania prac przez komisję odbył się recital Lecha Dyblika, w którym artysta przedstawił świadectwo życia i opowiedział o swojej drodze wychodzenia z nałogu. Wypowiedzi naszego gościa przeplatane były wykonywaniem piosenek rosyjskich.

Na zakończenie, każdy uczestnik dyktanda otrzymał dyplom za udział, a laureaci poszczególnych kategorii dyplomy, upominki i pamiątkowe statuetki.       

Treść naszpikowana ortograficznymi trudnościami, z którą zmagali się „matadorzy” ortografii została przygotowana i poprawiona przez nauczycielki języka polskiego, Panie: Marię Marszałek, Alinę Kmonk, Iwonę Janochę, Katarzynę Marszałek, Renatę Słowik, którym składamy w tym miejscu serdeczne wyrazy uznania. Podziękowania należą się również: Anicie Fal, Ewelinie Zygarowicz, Mariuszowi Lorensowi, Łukaszowi Lorensowi za pomoc w poprawianiu prac. O obsługę techniczną zadbał Kacper Sabik.

 

W linku poniżej znajduje się treść dyktanda, dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się z nim zmierzyć.

Dyktando - do pobrania

Poprawny tekst dyktanda znajduje się pod zdjęciami :)

 

 

Dyktando - do pobrania

 

W dniu 1 maja w Domu Ludowym w Pustynach odbyło się rozstrzygniecie konkursu świątecznego pt. „ Dekoracja Wielkanocna” . Patronat honorowy nad konkursem objął p. Mateusz Liput - Wójt gminy Krościenko Wyżne.

Konkurs adresowany był dla dzieci i dorosłych. Jego celem było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji zdobienia pisanek, rozbudzanie zainteresowań plastycznych, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

Jury miało trudne zadanie, ponieważ wykonane prace były przepiękne. Łącznie wpłynęło 33 prace.

Nagrody wręczali Wójt Gminy Krościenko Wyżne i Sołtys Sołectwa Pustyny.

 

 

W kategorii dzieci:
1 miejsce – Klaudia Gorzelnik
2 miejsce – Adam Podkul
3 miejsce – Paulina Pelc

W kategorii dorośli:
1 miejsce – Zofia, Magdalena i Anna Malinowska
2 miejsce – Anna Zajdel
3 miejsce – Janina Rajchel

 

Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali  nagrody pocieszenia.

Sołtys i Rada Sołecka bardzo dziękują pani Ewelinie Harezga-Zygarowicz za pomoc w organizacji konkursu. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsorów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Sołtys i Rada Sołecka w Pustynach

Tekst i zdjęcia: RS Pustyny