Kultura

W dniu 7 stycznia br. w domu ludowym w Krościenku Wyżnym odbyła się impreza pod nazwą „Karnawałowe przygody Pana Mikołaja”. Było to widowisko rozrywkowe i konkursowo – zabawowe CLOWN CIRCUS SHOW „RUPHERTA I RICO” zorganizowane przez Gminę Krościenko Wyżne.
Impreza głównie przygotowana została w nagrodę dla dzieci, które tak licznie dzień wcześniej uczestniczyły w orszaku Trzech Króli.
Podczas widowiska wszystkie dzieci otrzymały czapki mikołajowe, kolorowe okulary, słodycze, trąbki. Każde dziecko miało okazję do pomalowania włosów a także posypanie ich brokatową posypką. Nie zabrakło płynu do baniek mydlanych, confetti, nagród w konkursach. Na scenie można było zobaczyć min.: tańczące Mikołaje. Nasi milusińscy przez ponad trzy godziny byli radośni, uśmiechnięci i weseli.

Tradycją stało się już, że w dniu 6 stycznia ulicami naszej gminy podąża Orszak Trzech Króli. Patronat nad VIII orszakiem objął Wójt, Przewodniczący Rady oraz Rada Gminy Krościenko Wyżne.

W tym roku orszak „Anielski” wyruszył spod budynku szkoły podstawowej. Do niego dołączył orszak „Królewski”, który zgromadził wiernych przy plebani. Natomiast spod domu ludowego wyruszył orszak „Pasterzy” prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą.
Wszyscy uczestnicy orszaków spotkali się o godzinie 11.00 przed kościołem parafialnym w Krościenku Wyżnym, aby uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Wiesław Kałamarz.

Po zakończeniu głównych uroczystości przyznano nagrody najlepiej przebranemu: aniołkowi, królowi i pastuszkowi. Nagrodę przekazano również świętej rodzinie oraz członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Krościenka Wyżnego, które aktywnie włączają się zarówno w działalność gminy, jak i parafii.
Przebrane dzieci otrzymały drobne upominki oraz cukierki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom orszaku.

5 stycznia br. w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbył się konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka 2018. Jego organizatorem byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gmina Krościenko Wyżne. Na scenie zaprezentowało się osiem zespołów teatralnych ze szkół podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego.
Po obejrzeniu wszystkich przedstawień jury w składzie: Aleksandra Żółkoś – przewodnicząca, Alicja Fejkiel – Guzik, ks. prałat Krzysztof Pastuszak i Grażyna Ostrowska przyznało następujące nagrody:

Kategoria klasy I – III
I m. – Grupa teatralna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym
I m. – Zespół teatralny przy Szkole Podstawowej w Dukli
II m. – Zespół teatralny przy Szkole Podstawowej  w Komborni
III m. – Zespół „Śpiewające Aniołki” przy Szkole Podstawowej w Odrzykoniu
III m. – Zespół teatralny przy Szkole Podstawowej w Moderówce
 
Kategoria klasy IV - VI
I m. – Grupa teatralna „Wolontariusze” przy Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
II m. – Zespół teatralny „Vitalni” przy Szkole Podstawowej w Sieniawie
II m. – Zespół „Zgraja Pana Boga” przy Szkole Podstawowej im. Prof. Stanisława Pigonia w Komborni


 
Występujący zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Dzieci ubrane były w piękne stroje, a tematyka jasełek zawierała wiele ciekawych przesłań.
Wszyscy zostali nagrodzeni. Wraz z gratulacjami artyści otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze.

Dziękujemy nauczycielom i opiekunom za pomoc w przygotowaniu młodych artystów.

We wtorek 19 grudnia 2017 r. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyła się Wigilia, w której uczestniczyli mieszkańcy Krościenka Wyżnego i Pustyn oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy – Pan Jan Omachel, Przedstawiciel Starostwa a zarazem Dyrektor Zarządu Dróg – Pan Aleksander Mercik, Proboszcz Parafii Krościenko Wyżne – ks. Wiesław Kałamarz, Proboszcz Parafii Pustyny – ks. Tadeusz Osiński, ks. Kanonik – Aleksander Glazar, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Antoni Dębiec, Radny Powiatu a zarazem Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej – Pan Marek Aftanas, Z-ca Wójta Gminy – Pani Alicja Fejkiel-Guzik, Radni Gminy – Pan Jan Omachel, Pan Bolesław Pudłowski, Pan Wiesław Gomółka, Pan Eugeniusz Such, Pan Stanisław Wierdak, Pan Krzysztof Podkul, Pan Janusz Szmyd, Pan Piotr Kasperkowicz, Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Rugiełło, Dyrektor PCPR w Krośnie – Pani Agnieszka Zygarowicz, Z-ca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej – Pani Marta Such, Przełożona Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - s. Cecylia Kowalczyk, Dyrektor Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - s. Krystyna Wacnik, Dyrektor SPG ZOZ – Pan Tomasz Marosz, Kierownik GOSiR – Pan Rafał Przymusiński, Prezes OSP Krościenko Wyżne – Pan Mateusz Liput, Przewodnicząca KGW Pustyny – Pani Małgorzata Bystrańska, Skarbnik Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” – Pani Barbara Marszałek, Przewodnicząca Klubu Seniora – Pani Elżbieta Dryka oraz strażak OSP Krościenko Wyżne – Pan Gabriel Glazar.
To wyjątkowe spotkanie Wigilijne poprowadziła Pani Lucyna Liput – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, która przywitała serdecznie zaproszonych gości, złożyła świąteczne życzenia, wprowadzając tym samym wszystkich w świąteczny nastrój. Pani Lucyna Liput przekazała również wszystkim zebranym życzenia od nieobecnego na spotkaniu Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Dariusza Sobieraja. Głos w trakcie uroczystości zabrali również: Pani Agnieszka Zygarowicz i Pan Aleksander Mercik oraz Pan Jan Omachel i Pan Antoni Dębiec, którzy złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia.
Następnie Dyrektor GOPS zaprosiła harcerzy ze szczepu im. Stanisława Filara, którzy przekazali na ręce Proboszczów Parafii Betlejemskie Światło Pokoju przywiezione z Krakowa.

Wigilię uświetnił także występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym, które pod okiem Pani Katarzyny Marszałek przedstawiły Jasełka. Tegoroczne zaproszenie przyjęła również Pani Laura Filar umilając nasze spotkanie kolędami. Po odśpiewaniu kolęd Pani Lucyna Liput zaprosiła Proboszczów Parafii Krościenko Wyżne i Pustyn oraz wszystkich zebranych gości do wspólnej modlitwy, która stała się wstępem do wzajemnego składania sobie życzeń oraz tradycyjnego łamania się opłatkiem. Po złożeniu życzeń zebrani zasiedli do stołów i rozpoczęli wspólną wigilijną wieczerzę.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania wigilijnego: gospodarzowi Gminy Panu Wójtowi – Janowi Omachel za przychylność dla organizowanej uroczystości, Radnym Gminy, wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, strażakom z Krościenka Wyżnego i Pustyn za dowóz osób na Wigilię, uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej oraz opiekunom dzieci, którzy przygotowali część artystyczną spotkania, harcerzom, którzy uświetniają naszą uroczystość i w tym roku zaangażowali się w pomoc osobom starszym przy rozbieraniu i ubieraniu się, Pani Laurze Filar za jej muzyczny występ oraz Pani Agnieszce Tylka za przygotowanie dań wigilijnych oraz wystrój stołów.


Katarzyna Szmyd
Pracownik GOPS