Sport

20 czerwca 2021 r. po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, na stadionie GOSiR w Krościenku Wyżnym odbyły się piąte zawody biegowe pod nazwą „Powitanie Lata”. Organizatorami biegów byli: Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa i GOSiR w Krościenku Wyżnym.

 

Zapraszamy na relację z imprezy, którą przygotował sołtys Krościenka Wyżnego pan Bolesław Pudłowski.

Tym razem "Powitanie Lata" odbyło się w letniej, upalnej temperaturze. Nie odstraszyło to jednak zwolenników biegania, którzy w liczbie 220 dzieci (amatorów) i 7 dziewczyn posiadające licencję sportową, w wieku od 3 do 15-tu lat, zamieszkałych w Gminie Krościenko Wyżne przystąpiło do rywalizacji. Nie ważne, albo mniej ważne było zajęte miejsce, zwycięstwem był już sam udział w biegach. Mimo to z wielką determinacją biegaczki i biegacze walczyli o zajęcie jak najlepszej lokaty, najlepiej pozycji premiowanej pucharami, medalami, dyplomami, nagrodami i okolicznościowymi koszulkami. Natomiast wszyscy uczestnicy biegów otrzymali okolicznościowe medale, lody i słodycze. Rozegranych zostało 14 biegów dziewcząt i chłopców na różnych dystansach, podzielonych na 7 kategorii wiekowych.

Na zawodach obecni byli: Mateusz Liput (Wójt Gminy Krościenko Wyżne), Jan Omachel (Z-ca Wójta), Krzysztof Podkul (Przew. Rady Gminy Krościenko Wyżne), Marek Aftanas (Radny Rady Pow. Krośnieńskiego), Lucyna Liput (Dyr. GOPS w Krościenku Wyżnym), s. Halina Ożóg (Dyr. Przedszkola Św. Józefa w Krościenku Wyżnym), s. Cecylia Kowalczyk (Przełożona Domu Zakonnego w Krościenku Wyżnym), Dorota Frydrych (Dyr. Przedszkola Samorządowego w Krościenku Wyżnym), Sebastian Frydrych ( Z-ca dyr. Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym), Ks. Krzysztof Zańko i Ks. Łukasz Mazur (Wikariusze Parafii p/w Św. Marcina w Krościenku Wyżnym).

Zawody komentował Michał Półchłopek, który jak się okazało nie tylko świetnie radzi sobie jako komentator zawodów żużlowych, ale także jako sprawozdawca zawodów biegowych, zachęcając biegaczy do sportowej walki.

Nad zdrowiem biegaczy czuwała Bernadeta Folta – pielęgniarka środowiskowa w Gminie Krościenko Wyżne. Mimo upału obyło się jednak bez koniecznych interwencji i pomocy lekarskiej.

Przebieg zawodów w swoich aparatach utrwalili Kacper Sabik – pracownik Urzędu Gminy i Stanisław Pelczar fotoreporter telewizji Krościenko Wyżne.

Korzystając z okazji, w przerwie między biegami sołtys Krościenka Wyżnego Bolesław Pudłowski wraz z członkami rady sołeckiej obecnej kadencji, podziękował za 20-letnią współpracę, także na niwie sportowej odchodzącemu na zasłużoną emeryturę byłemu Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne, a obecnie zastępcy Wójta Panu Janowi Omachlowi, wręczając okolicznościowy i pamiątkowy grawerton.

 

Wyniki V Biegu "Powitanie Lata" Krościenko Wyżne 2021 - do pobrania

 

Sponsorzy biegów:

Mateusz Liput –Wójt Gminy Krościenko Wyżne,  Lucyna Liput – Dyr. G.O.P.S., Agnieszka Tylka – P.H.G. KATERING, G..K.W. Pelczar – TRANS-PEL, Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego, Krzysztof Podkul - Przew. Rady Gminy Kro,ścienko Wyżne, Barbara i Zdzisław Omachel – FH Texpol S. C., Jacek Frydrych rolnik z Krościenka Wyżnego, Janusz Fic – Prezes Zarządu MPGK Krosno, Jerzy Liput – Usługi Transportowe, Maciej Śliwiński – Usługi Budowlane,  Marek Tomkowicz – Usługi Budowlane, Stanisław Chrobak – Firma WALTER,  Witold Szafran – ART. CAFE, Daniel i Damian Podkul – sklep ZIELONY KOSZYK, Krystyna i Antoni Filar – sklep ABC, Bogusława i Mieczysław Krauz – sklep Junior, Regina Caban – sklep SPAR, Sławomir Marszałek – sklep GROSZEK, Natalia Szelc – sklep U HAJDUKA, Anna Zygarowicz – sklep w Pustynach, Halina Zygarowicz – sklep w Pustynach, Barbara i Eugeniusz Pelczar – Firma PELMET, BIMAX, Agnieszka Zygarowicz – Pelczar, Jolanta Klara – Zakład Fryzjerski, Karolina i Szymon Szybkowscy – SOPRANO, Antoni Błaż – Usługi Transportowe, Kazimierz Półchłopek – ALA U.H.T., Edward Wojnar - Prezes Zarządu G.S. Korczyna, Andrzej Cygan – ul. Grunwaldzka, Waldemar Fejkiel – Cukiernia W-Zetka, Dariusz i Grzegorz Szmyd – MEBLO - DARK, Grzegorz Pelczar – ROTOR, Bogdan Pelczar – Krościenko W. ul. Północna 103,  Wacław Frydrych – Pracownia Protetyki Stomatologicznej, Stanisław Parysz – Usługi Transportowe, Jacek Węgrzynek – Pustyny, Andrzej i Damian Podkul – Pustyny,  Piotr Tomkowicz – TOM-MOT, Mirosław Michalczyk – EMBRUK, ADAMAR S.C. sklep ROBOEXPERT, Stanisław Frydrych – H.M.B.

Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, a także Lucynie Liput, Krzysztofowi Podkul, Michałowi Półchłopek, Bernadce Folta, Kacprowi Sabik, Januszowi Szmyd, Stanisławowi Pelczar i Marcinowi Jurczak za pomoc i współpracę, a wszystkim dzieciom pogodnych, szczęśliwych i pełnych wrażeń wakacji, dobrego i miłego wypoczynku.

Bolesław Pudłowski
Sołtys Sołectwa Krościenko Wyżne

 

Na mocy postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie i Gminą Krościenko Wyżne, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie w roku bieżącym realizować program pn.: "Szkolny Klub Sportowy".

Wspomniany program to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

W roku 2021 szkoła w ramach programu będzie realizować zajęcia ogólnorozwojowe dla chłopców.

To był dobrze spędzony dzień. Dużo pozytywnych, sportowych emocji, uśmiechu i dobrej zabawy. Rywalizacją naszych najmłodszych piłkarzy z rocznika 2012 i młodszych, GOSiR zakończył sezon halowych turniejów piłki nożnej w naszej gminie.

 

 

W minioną sobotę w hali Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików pod patronatem Wójta Gminy Krościenko Wyżne Mateusza Liputa i Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne - Krzysztofa Podkula.

Turniej odbył się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych w związku z trwającym stanem epidemii COVID -19.

Niekwestionowanym zwycięzcą zawodów została pierwsza drużyna Wisłoka. Komplet zwycięstw i kilkubramkowe wygrane z wszystkimi rywalami nie pozostawiły złudzeń w temacie, kto w tym dniu był najlepszy na parkiecie. Pozostałe miejsca na podium uzupełniły drużyny z Dukli i Pustyn.

 

 

Poza współzawodnictwem sportowym oraz podnoszeniem umiejętności piłkarskich zawody były również okazją do spotkania z rówieśnikami - na co w dzisiejszych czasach nie ma zbyt wielu okazji.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale, a najlepsi zawodnicy pamiątkowe statuetki. Ponieważ obowiązki służbowe nie pozwoliły przewodniczącemu rady uczestniczyć w zawodach, puchary poszczególnym drużynom wręczył wójt gminy, który dziękując za udział w turnieju zaprosił uczestników na kolejną edycję z nadzieją, że odbędzie się ona już przy udziale publiczności.

 

 

Klasyfikacja końcowa :

I miejsce - GKS Wisłok Krościenko Wyżne I

II miejsce - MOSiR Dukla

III miejsce - Orzeł Pustyny

IV miejsce - GKS Wisłok Krościenko Wyżne II

V miejsce - Kotwica Korczyna

VI miejsce - SPARTA Izdebki

 

Nagrody indywidualne - najlepsi zawodnicy w swoich drużynach:

Wojciech Omachel - Krościenko Wyżne I

Alan Zimny - Dukla

Bartłomiej Jakieła - Pustyny

Tymon Urba - Krościenko Wyżne II

Kamil Jórasz - Korczyna

Zuzanna Szpiech - Izdebki

Tekst i zdjęcia: Rafał Przymusiński

 

Szanowni Mieszkańcy,

Chcielibyśmy poinformować, iż na początku września została opracowana koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy stadionu w Krościenku Wyżnym.

Koncepcja zakłada wykonanie przebudowy boiska do piłki nożnej o wymiarach 56 x100 m (z wykonaniem jego drenażu oraz instalacji nawadniania), a także budowę bieżni rekreacyjnej oraz zeskoczni do skoku w dal, budowę masztów oświetleniowych, piłkochwytów, zadaszonej trybuny dla widzów na 300 osób oraz muru oporowego przy trybunie i wiat dla zawodników rezerwowych i trenera. Ponadto, niezbędne będzie wykonanie umocnienia skarpy, studni na zawory oraz pompy instalacji nawadniania i przyłącza wodociągowego.

Przystąpienie do dalszych czynności w przedmiotowej sprawie wymaga wydania decyzji środowiskowej, którą spodziewamy się uzyskać do końca bieżącego roku, jednak przy tak rozległej inwestycji, jest to proces wymagający spełnienia wielu formalności w tym uzyskania opinii właściwych organów. Podejmujemy jednak wszelkie działania, aby ten proces przebiegał jak najsprawniej.