Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza konkurs

w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 11, 38- 422 Krościenko Wyżne.

 

Załączniki:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych