Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza konkurs

w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym ul. Szkolna 34, 38- 422 Krościenko Wyżne.

 

Załączniki:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych