Gmina Krościenko Wyżne zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”.

W ramach modułu 1 – Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 168 030,00 zł, co pozwoli na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami, urządzeniami wielofunkcyjnymi i odpowiednim oprogramowaniem na potrzeby obsługi petentów Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Pozyskany grant cieszy tym bardziej, że bez udziału środków zewnętrznych nie bylibyśmy w stanie zakupić odpowiedniego sprzętu. Jego zakup jest nieodzowny z uwagi na rosnące wymagania dla narzędzi cyfrowych w zakresie realizacji zadań gmin świadczonych na odległość oraz właściwe zabezpieczenie danych w związku z wprowadzanymi często w ostatnim czasie stopniami zagrożenia w przedmiocie cyberbezpieczeństwa.