Wspaniała wiadomość na początek tygodnia! W ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pozyskaliśmy kolejne środki na rozwój Gminy Krościenko Wyżne. Do naszej gminy trafi rekordowa dotacja w wysokości 9,25 mln złotych. Zostanie ona przeznaczona na realizację kolejnych strategicznych inwestycji w naszej gminie, tj:

  • budowę instalacji OZE, w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej gminy oraz
  • budowę infrastruktury elektroenergetycznej - oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej.

Za wsparcie w pozyskaniu powyższych środków dziękujemy: Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak (Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Posłom na Sejm RP: Piotrowi Babinetzowi i Piotrowi Uruskiemu.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.