W dniu 5 czerwca br., odbył się II Rodzinny Rajd Rowerowy ulicami naszej gminy. Wzięło w nim udział ok. 120 mieszkańców i sympatyków naszej miejscowości.
Rajd miał na celu promocję walorów krajobrazowych Gminy Krościenko Wyżne oraz turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Wydarzenie odbywało się pod hasłami „Dobrze Cię widzieć” - zwracając szczególną uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego poprzez stosowanie przez nich elementów odblaskowych oraz „Zachowaj trzeźwy umysł” - wpisując się w założenia programu profilaktyki uzależnień, wskazując alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz wpływając na zacieśnianie więzi międzypokoleniowych.

Rowerzyści reprezentujący różne kategorie wiekowe pokonali trasę złożoną z dwóch etapów, które rozdzielił krótki odpoczynek na parkingu Parku Leśnego „Dębina”. Trasa uwzględniała odcinki pokonywane drogami powiatowymi, gminnymi, wewnętrznymi, ale również ścieżką pieszo - rowerową, czy leśną - biegnącą przez wspomniany park oraz tzw. Małą Dębinę.

Po zakończeniu rajdu, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal za udział oraz mógł uzupełnić poniesiony wydatek energetyczny, posilając się grillowaną kiełbaską.
Za pomoc w sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniu rajdu podziękowania płyną do: dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego i pozostałych pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym, druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w Krościenku Wyżnym i Pustynach oraz harcerzy 8. Drużyny Harcerskiej „Ventus” im. Szarych Szeregów w Krościenku Wyżnym.

Specjalne podziękowania składamy również dla firmy WALTER za ufundowanie nagród dla uczestników.