W dniu 20 czerwca br. w Rymanowie odbył się Powiatowy Dzień Działacza Kultury. Spotkanie zorganizowano celem złożenia wyrazu uznania i wdzięczności dla ludzi kultury: artystów, twórców, animatorów oraz działaczy. Podczas uroczystości wręczono przyznane w ciągu roku wyróżnienia i odznaczenia.

Dla naszej społeczności jest to tym bardziej miłe, że wśród uhonorowanych znaleźli się mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne.

Nagrodę Starosty Krośnieńskiego otrzymała Monika Glazar - studentka V –go roku wokalistyki na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego
w Krakowie. Posiada tytuł licencjata wokalistyki. Od roku 2012 śpiewa w chórze parafialnym działającym przy parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym pod nazwą „Canto Divino”, a od 2015 roku pełni również rolę jego dyrygentki. Chór pod jej kierownictwem rozwinął swoją działalność i po wypracowaniu odpowiedniego repertuaru rozpoczął prezentowanie swojego dorobku także poza rodzimą parafią. Chór w dalszym ciągu uświetnia uroczystości parafialne, czy gminne, ale koncertuje również na terenie Województwa Podkarpackiego, czy poza granicami kraju (na Węgrzech i Słowacji). Pani Monika pełni funkcję kierownika chóru społecznie, poświęcając mu wiele swojej uwagi i czasu, pomimo licznych obowiązków wynikających z zajęć w Krakowie.

Dodatkowo, Pani Monika udziela się wokalnie występując podczas gminnych, czy powiatowych wydarzeń. Swoim głosem uświetniła choćby organizowane cyklicznie gminne koncerty noworoczne, czy Galę Sportu Powiatu Krośnieńskiego w roku 2020. Jej działalność wprost wpisuje się w promocję kultury w lokalnym środowisku i w pełni uzasadnia przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia – napisano w motywacji wniosku.

Nagrodę z rąk starosty odebrał narzeczony wyróżnionej.

Na wniosek Wójta Gminy Krościenko Wyżne Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uhonorował odznaczeniem – Zasłużony dla Kultury Polskiej Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym. Odznaczenie z rąk posła na Sejm RP – Piotra Babinetza odebrała Maria Nowak – przewodnicząca koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym to organizacja społeczna angażująca się w działalność kulturalno-oświatową lokalnej społeczności. Zajmuje się przede wszystkim kultywowaniem tradycji ludowych, podtrzymując kulturę regionalną i rodzimy folklor. Poprzez swoją działalność umacnia więzi międzyludzkie. Członkinie koła są inicjatorkami przemian społecznych, śpiewają, układają wiele nowych piosenek o swojej miejscowości i regionie, szydełkują, haftują, pieką chleb i ciasta, popularyzują regionalne potrawy.

Dzięki staraniom członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w 1993 r. powstała w Krościenku Wyżnym Izba Muzealna, gdzie znaleźć można wiele „śladów dawnej kultury”.

Koło Gospodyń Wiejskich aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach lokalnych i gminnych. Co roku z okazji święta plonów, czyli tradycyjnych „dożynek” Panie przygotowują śniadanie dożynkowe, artystyczny wieniec z kwiatów i zbóż oraz program rozrywkowo-kulturalny. Organizacja promuje Gminę Krościenko Wyżne, biorąc udział także w dożynkach powiatowych, diecezjalnych i ogólnopolskich.

Koło Gospodyń Wiejskich podtrzymuje wartości istotne dla społeczeństwa Krościenka Wyżnego organizując m.in. coroczne spotkania opłatkowe oraz Dzień Seniora. Koło funkcjonując od 1937 roku krzewi kulturę ludową wśród mieszkańców i uczy celebrować ważne chwile w życiu lokalnej społeczności.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ich działalności.

Fotorelacja pod linkiem:
https://www.terazkrosno.pl/.../powiatowy-dzien-dzialacza-kultury