W dniu 14 lipca br. Mateusz Liput – wójt gminy oraz Krzysztof Podkul – przewodniczący rady, udali się do Gminy Łokacze na Ukrainie, celem podpisania umowy partnerskiej z tamtejszym samorządem. Była to również okazja do przewiezienia pomocy humanitarnej dla miejscowej ludności (żywność, środki higieny osobistej, pościel, śpiwory, agregat prądotwórczy, odzież dla wojska, powerbanki). Po 7 godzinach delegacja dotarła do Łokacze i spotkała się z mieszkańcami, którzy gościli w naszej gminie, znajdując w niej schronienie w pierwszych dniach wojny.

O godz. 10.00 w miejscowym urzędzie doszło do spotkania z władzami Gminy Łokacze, na czele z burmistrzem – Bogdanem Ius. Po blisko godzinnej rozmowie na tematy związane głównie z sytuacją i potrzebami mieszkańców wynikającymi z trwającej na Ukrainie wojny, Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Burmistrz Gminy Łokacze podpisali umowę o współpracy pomiędzy samorządami.

U podstaw nawiązanej współpracy leży fakt, iż w dalszym ciągu istnieje konieczność niesienia pomocy humanitarnej dla ofiar działań wojennych na Ukrainie, a pierwszą z zasad udzielania skutecznej pomocy, jest poznanie potrzeb osób jej wymagających. Poprzez współdziałanie z Gminą Łokacze i osobami odpowiedzialnymi za koordynację procesu wspierania potrzebujących, możemy nieść pomoc w sposób jak najbardziej efektywny.

W nadziei na jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, w umowie określono również inne płaszczyzny przyszłego współdziałania, jak choćby architektura, inwestycje i rozwój biznesu, kultura, sztuka, sport i rekreacja, czy ekologia i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

 

 

Wójt naszej gminy zaznaczył, że "dzień taki jak ten to wyjątkowa okazja do zacieśnienia współpracy pomiędzy mieszkańcami Polski i Ukrainy. Dzieje się to na przykładzie porozumienia naszych samorządów, które przed momentem zostało podpisane. Jestem przekonany, że Ukraina wygra tę wojnę, a nam dane będzie spotkać się w innych, lepszych realiach. Nasze drzwi są dla Was otwarte. Możecie zawsze liczyć na naszą życzliwość i pomoc, gdyż jak mówi polskie przysłowie: prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie."

Burmistrz Łokacze podziękował mieszkańcom Krościenka Wyżnego i Pustyn za okazaną życzliwość, wsparcie i pomoc. Przede wszystkim wdzięczny był za zapewnienie schronienia jego rodakom w tak trudnych dla Ukrainy czasach.

O tym, jak trudne są to czasy dla mieszkańców Ukrainy świadczy fakt, że podczas uroczystości miał miejsce alarm przeciwlotniczy co spowodowało, że przedstawiciele z obu samorządów byli zmuszeni udać się do schronu.

Po odwołaniu alarmu odbyło się spotkanie z opiekunami i dziećmi Domu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Łokacze. Dzieci i ich opiekunowie przedstawili swoją twórczość związaną z: hafciarstwem, malarstwem, dekoracją, garncarstwem oraz tańcem i śpiewem ludowym.

 

 

Burmistrz Łokacze zaprezentował również Kopalnię Gazu Ziemnego działającą na terenie gminy oraz miejscową szkołę.

Na zakończenie odbyło się przekazanie darów przywiezionych przez delegację, które trafią do placówek na terenie Gminy Łokacze zajmujących się ich rozdysponowaniem dla mieszkańców.

Wierzymy, że zapoczątkowana w trudnych czasach współpraca pozwoli na wymianę doświadczeń na płaszczyznach wskazanych w treści zawartej umowy.

Warto nadmienić, że w niedługim czasie planowane jest zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Svidnik (Republika Słowacka).