W dniu 20 lipca 2022 r., w sali Domu Ludowego w Pustynach doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy naszą gminą, a Miastem Svidnik na Słowacji. Memorandum podpisali Marcela Ivancova - Burmistrz Miasta Svidnik i Mateusz Liput - wójt gminy.

 

 

Wymiana doświadczeń samorządów i współpraca na wielu płaszczyznach: kultury, edukacji, sportu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, czy szeroko rozumianej administracji stanowi doskonałą sposobność dla rozwoju gminy.
Dobór miasta partnerskiego został oparty przede wszystkim na kanwie doświadczeń płynących z kilkunastoletniej już współpracy stowarzyszeń z terenu naszej gminy ze stowarzyszeniami działającymi w okręgu Miasta Svidnik.
Zawarcie współpracy partnerskiej stworzy również nowe perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach procedowanego aktualnie programu INTERREG na lata 2021-2027.

 

 

Delegacja ze Svidnika odwiedziła m.in. filię Gminnej Biblioteki Publicznej, Remizę OSP w Pustynach, Izbę Muzealną oraz kościół pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym.
Ponadto, nasi goście mieli możliwość zobaczyć postęp prac dwóch największych inwestycjach w naszej gminie tj. budowie mostu przez rzekę Wisłok oraz zwiedzić Budynek Użyteczności Publicznej w Krościenku Wyżnym.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.