W ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół", dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne, o stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,3 w przypadku uczniów klas IV-VI oraz 5,2 w przypadku uczniów klas VII i VIII.

Prawo do ubiegania się o stypendium mieli też uczniowie, którzy na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 w przypadku uczniów klas IV-VIII oraz dodatkowo spełnili jedno z następujących kryteriów:

 • a. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • b. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, zawodach sportowych na szczeblu rejonowym lub wyższym albo I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

W tym roku szkolnym w gronie laureatów znaleźli się:

 1. Albrycht Damian
 2. Albrycht Emilia
 3. Bargiel Franciszek
 4. Bogusz Natalia
 5. Borek Gabriela
 6. Ciołkowski Filip
 7. Gaj Maria
 8. Gaj Stanisław
 9. Guzik Oliwier
 10. Guzik Wiktoria
 11. Haduch Aleksandra
 12. Kandefer Bartłomiej
 13. Karaś Julia
 14. Królicka Anna
 15. Lorens Agata
 16. Miśkowiec Martyna
 17. Podkul Kacper
 18. Suti Lena
 19. Szajna Gabriel
 20. Wodzisz Zuzanna
 21. Ziajka Alicja
 22. Zygarowicz Łukasz

Na spotkaniu, które odbyło się 31 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Marek Aftanas wręczyli stypendystom akty nadania.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!