W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników kładki przez rzekę Wisłok, bariery boczne kładki zostały dodatkowo wyposażone w siatkę ochronną.