Gmina Krościenko Wyżne zawarła umowę na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-wykonawczych i kosztorysowych dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne”

Projektowane oświetlenie dotyczy:
1) drogi powiatowej nr 1971R od ul. Krótkiej do ul. Marynkowskiej oraz dróg gminnych wewnętrznych nr ewid. działki 2131/2 (ul. Krótka) i 1780 na długości ok. 4,17 km. Planowana ilość lamp 101 szt.
2) drogi powiatowej (ul. Południowa) od ul. Szkolnej do ul. Marynkowskiej oraz wymiana części słupów oświetleniowych i opraw przy drodze powiatowej nr 1973R (ul. Kasztanowa i ul. Brzozowska) na długości ok. 1,7 km. Planowana ilość lamp 54 szt. oraz 31 szt. (wymiana).
3) drogi krajowej nr 19 (ul. Dukielska), drogi gminnej publicznej nr 114905R (ul. Centralna), nr 114904R (ul. Graniczna), drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kościelna) od ul. Centralnej do parkingu oraz wymiana części słupów oświetleniowych i opraw oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 19 (ul. Dukielska), obok kościoła i przy Domu Ludowym w Pustynach. Planowana ilość lamp 59 szt.
4) drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 2804/2 na długości ok. 0,18 km. Planowana ilość lamp 6 szt.
5) drogi gminnej publicznej nr 114905R (ul. Sportowa) od wjazdu do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne do ul. Księżej oraz dróg gminnych wewnętrznych nr ewid. działki 4011/5 i 3892/2 (boczna ul. Południowej do ul. Sportowej) na długości ok. 1,15 km. Planowana ilość lamp 27 szt.
6) drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 2846 (boczna ul. Kasztanowej) na długości ok. 0,12 km. Planowana ilość lamp 4 szt.
7) drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 2840 (boczna ul. Kasztanowej) na długości ok. 0,12 km. Planowana ilość lamp 4 szt.

Wykonanie projektów, zgodnie z umową powinno nastąpić do końca listopada 2022 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.