Gospodarstwa domowe ogrzewane drewnem kawałkowym, peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, olejem lub skroplonym gazem LPG mogą uzyskać odpowiedni dodatek. Wnioski można składać osobiście lub przez internet w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. W naszej gminie wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych będzie obsługiwał Urząd Gminy Krościenko Wyżne.

 

Formularz wniosku DO POBRANIA TUTAJ

 

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy.

Źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwu domowemu, któremu został przyznany dodatek węglowy.

 

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek?

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 

  • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

 

  • 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

 

  • 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

 

  • 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej po upływie 30 dni będzie do odbioru w urzędzie gminy.

 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku są publikowane na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne. Dodatkowo, pytania można kierować do pracowników urzędu gminy. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 13 43 151 90 lub mailowo, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.