W związku z realizacją zadania pn. "Budowa instalacji OZE, w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne" zlecono opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-wykonawczych i kosztorysowych instalacji fotowoltaicznych dla:

 1. Budynku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne;
 2. Budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym;
 3. Budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym;
 4. Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym;
 5. Budynku - dobudówki OSP Krościenko Wyżne;
 6. Budynku Domu Ludowego w Pustynach;
 7. Budynku OSP w Pustynach;
 8. Budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym;
 9. Budynku socjalno - usługowego GOSiR Krościenko Wyżne;
 10. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krościenku Wyżnym;
 11. Budynku użyteczności publicznej w Pustynach;
 12. Budynku po GRN w Krościenku Wyżnym.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.