W sobotę - 29 października br. - w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się organizowany co roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym - Dzień Seniora. Tradycyjnie już obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Uroczystość ta została połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Krościenko Wyżne. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku: Maria i Władysław Fejklowie, Elżbieta i Adam Findyszowie, Danuta i Bronisław Lejtnarowie, Halina i Józef Lorencowie, Barbara i Kazimierz Niżnikowie, Wiesława i Tadeusz Pelczarowie, Alina i Władysław Szmydowie, Anna i Jan Szmydowie, Danuta i Tadeusz Szmydowie, Krystyna i Jan Szubowie. Dostojni jubilaci wzięli udział w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie oficjalnej dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

Skromnymi podarunkami obdarowano także najstarszych uczestników Dni Seniora 2022, którymi byli Anna Liput oraz Jan Janowski.

Następnie, przy wtórowaniu zgromadzonych na sali gości znane i lubiane przeboje ludowe wykonała kapela „Krościeniacy”.

Kolejny występ należał do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które na deskach sceny popełniły pełne humoru widowisko o charakterze folklorystycznym, a jego tematem przewodnim były komplikacje związane z „wydaniem” córki za mąż.

Ostatni punkt Dnia Seniora 2022 w Krościenku Wyżnym stanowiła zabawa w rytmach utworów ludowych i biesiadnych.