Wójt Gminy Krościenko Wyżne serdecznie zaprasza na spotkanie z dr hab. prof. UR Beatą Lorens. Temat przewodni wydarzenia to „Krościenko Wyżne w dziennikach Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej".

W swoich dziennikach Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska poza kwestiami rodzinnymi szeroko odnosi się do spraw politycznych. Opisuje najważniejsze współczesne jej wydarzenia w Galicji, takie jak: rabacja 1846 roku, Wiosna Ludów, likwidacja pańszczyzny, procesy więźniów politycznych. Interesowała się bieżącą sytuacją polityczną. W wielu miejscach Skrzyńska odnosi się do powstania węgierskiego, w którym wzięło udział wielu Galicjan, m.in. jej krewny Jan Aleksander „Oleś” Fredro. Opisuje także nastroje społeczne w Krościenku Wyżnym  i okolicach przed wybuchem powstania styczniowego.

Podczas spotkania będzie można zakupić "Dzienniki Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej z lat 1844-1891", które opracowała p. prof. Beata Lorens.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o odbiór bezpłatnych biletów w sekretariacie Urzędu Gminy.