Miło nam poinformować, że w filii SPG ZOZ w Pustynach powstała Pracownia Badań USG wyposażona w nowoczesny aparat do badań ultrasonograficznych Voluson S8 firmy GE Healthcare. Aparat ten pozwala na bezinwazyjną ocenę stanu organów wewnętrznych z dokładnością nawet do 0,1 mm. Dzięki niemu można w łatwy sposób ocenić położenie, wielkość oraz strukturę poszczególnych narządów. Badanie pokazuje także wszelkie zmiany powstałe w ciele pacjenta, takie jak różnego rodzaju guzy, torbiele, włókniaki, czy zmiany nowotworowe.

Voluson S8 posiada 4 głowice, dzięki którym możliwe jest wykonanie wszystkich rodzajów badań USG, w tym najbardziej pożądane jak badania jamy brzusznej, tarczycy, piersi, badania ginekologiczne, naczyniowe metodą Dopplera, węzłów chłonnych, stawów a nawet badania kardiologiczne.

W chwili obecnej Pracownia Badań USG w Pustynach będzie prowadziła diagnostykę w pierwszej kolejności dla pacjentów SPG ZOZ Krościenko Wyżne jak również, odpłatnie, dla wszystkich chętnych pacjentów spoza naszego ośrodka.

W niedalekiej przyszłości SPG ZOZ Krościenko Wyżne  planuje uruchomić również Poradnię Chirurgii Ogólnej, w której to Voluson S8 będzie podstawowym aparatem diagnostycznym. Kolejna poradnia pozwoli poszerzyć zakres opieki medycznej dla mieszkańców naszej gminy, jak również skrócić czas oczekiwania na poradę chirurgiczną.

Zakup urządzenia wyniósł 220 000 zł.