Informujemy, że Gmina Krościenko Wyżne przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie upoważniona jest:

  • osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
  • nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022-2023 w cenie niższej niż 2000 zł za tonę i w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub
  • elektronicznie z uwierzytelnionym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym poprzez gminną skrzynkę e-PUAP.

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy formularza zapotrzebowania na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku o zakup preferencyjny.

 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla - do pobrania