W minioną środę (30 listopada) w remizie OSP Krościenko Wyżne miało miejsce podsumowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego wraz z ogłoszeniem wyników.

Do kolejnego etapu plastycznych zmagań, jakim jest szczebel wojewódzki, zakwalifikowało się 15 prac. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych plastyków amatorów.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinach: malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp., które oceniane są w pięciu grupach wiekowych autorów.
Tematyka konkursu obejmowała m.in.: udział jednostek straży pożarnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach, działalności kulturalnej i prewencyjnej.

W tegorocznej edycji powiatowa komisja konkursowa oceniała 124 prace, które wpłynęły z 40 przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz klubów seniora.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia się następująco:

I Grupa – przedszkola
1. Wiktoria Kędra –Przedszkole Miejskie nr. 8 w Krośnie
1. Norbert Potyrała – Gminne Przedszkole w Wojaszówce
2. Zofia Wernej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi
2. Karol Szczęsny – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lubatowej
3. Miłosz Dobrowolski – Przedszkole Gminne w Iwoniczu
3. Stanisław Pelc – Przedszkole Miejskie nr. 2 w Krośnie

II Grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
1. Szymon Szklarski – Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
2. Aleksander Niemaszyk – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Pigonia w Komborni
3. Kinga Warżołek – Szkołą Podstawowa w Wojaszówce

III Grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
1. Gabriela Kozik – Szkoła Podstawowa im. Kajetana Trybusa w Wojaszówce
1. Julia Pęcak – Szkoła Podstawowa w Faliszówce
2. Natalia Nowak – Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
3. Mateusz Mrozek – Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce

IV Grupa – szkoły ponadpodstawowe
1. Kamil Gierlicki – Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

V Grupa – osoby dorosłe
1. Krystyna Kuliga – Dzienny Dom „Senior Wigor” w Korczynie

Autorzy prac finału powiatowego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli: Andrzej Maziarz - przedstawiciel Starosty krośnieńskiego, Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, bryg. Krzysztof Marszałek - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, dh Józef Tucki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, dh Krzysztof Podkul - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, dh Wojciech Haręzga - Wice Prezes OSP Krościenko Wyżne.

Naszą gminę na szczeblu powiatowym reprezentowała praca Sandry Glazar z klasy 1a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Organizatorem Konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie, Gminą Krościenko Wyżne oraz Komendą Miejską PSP w Krośnie.

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie powodzenia na szczeblu wojewódzkim.