W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne”.

Jest to jest dla naszej gminy niezwykle istotne wydarzenie, gdyż w sposób znaczący usprawnia ruch drogowy w tej części gminy, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo jego uczestników.

Pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Alicja Zając – Senator RP, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP,  którego reprezentował dyrektor biura poselskiego – Seweryn Myśliwiec, Piotr Rycerski – Szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki oraz Joanna Bril – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński. W uroczystościach wzięli udział również Marcin Wątróbski - przedstawiciel wykonawcy (Remost sp. z o. o.), Damian Kaleta – projektant mostu, radni Gminy Krościenko Wyżne na czele z przewodniczącym – Krzysztofem Podkulem oraz kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, innych organizacji pozarządowych oraz mediów. Licznie stawili się również mieszkańcy gminy.

 

 

Zanim doszło do uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia mostu dla korzystających -  Wójt Gminy Krościenko Wyżne krótko opowiedział zgromadzonym o samej inwestycji.
Podkreślił iż: "wśród wielu udogodnień, jakie dla krościeńskiej społeczności niesie rzeczona inwestycja należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Mostowej. Poszerzenie istniejącej jezdni, a także wybudowany chodnik oraz utworzenie na moście jezdni dwukierunkowej zapewniają możliwość jednoczesnego, bezkolizyjnego i bezpiecznego przejazdu przez most pojazdów w przeciwnych kierunkach. Do tej pory nie było to możliwe, a utrudniony był również przejazd dla samochodów służb ratowniczych".

Wójt złożył także podziękowania za okazaną życzliwość, serdeczność i wsparcie dla realizowanej przez naszą gminę inwestycji na ręce minister Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak, senator Alicji Zając, posła Piotra Uruskiego,  Piotra Babinetza oraz Krzysztofa Podkula - przewodniczącego rady gminy przypominając, iż przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do wykonania bez dofinansowania otrzymanego w wysokości 7 045 635,87 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład, a także pracy włożonej przez Radę Gminy Krościenko Wyżne.

Następnie odbyło się poświęcenie mostu, którego dokonał ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz parafii w Krościenku Wyżnym.

W kolejnym punkcie wydarzenia oddano głos zaproszonym gościom, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili przede wszystkim starania władz gminy ukierunkowane na jej rozwój, które są czynione na przestrzeni ostatnich lat. Zwracali również uwagę na fakt błyskawicznego tempa realizacji przedsięwzięcia, a także korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z funduszy rządowych.

Minister Małgorzata Jarosińska – Jedynak w swoim wystąpieniu zauważyła, że "dzięki zrealizowanej inwestycji, znacznie poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego w gminie", a przywołując ubiegłoroczne spotkanie, podczas którego podpisywano umowę na wykonanie budowy mostu zwróciła uwagę na fakt, że przedsięwzięcie wykonano bardzo sprawnie, tj. dwa miesiące przed terminem umownym.

 

 

Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia mostu dokonali: gospodarz wydarzenia wójt gminy -Mateusz Liput, minister - Małgorzata Jarosińska – Jedynak, senator - Alicja Zając, poseł - Piotr Uruski, wicewojewoda – Jolanta Sawicka, przewodniczący- Krzysztof Podkul, sołtys - Bolesław Pudłowski, przedstawiciel wykonawcy - Marcin Wątróbski, kierownik budowy - Gracjan Rawski oraz projektant – Damian Kaleta.

Mamy nadzieję, że nowy most i poszerzona jezdnia zwiększą bezpieczeństwo i komfort poruszania się uczestników ruchu w ciągu ul. Mostowej, a nowa infrastruktura będzie służyć mieszkańcom przez długie lata.