W dniu 31 maja br. w Rymanowie odbył się Powiatowy Dzień Działacza Kultury. Po Spotkanie zorganizowano celem złożenia wyrazu uznania i wdzięczności dla ludzi kultury: artystów, twórców, animatorów oraz działaczy. Podczas uroczystości wręczono przyznane wyróżnienia i odznaczenia.

Dla naszej społeczności jest to tym bardziej miłe, że wśród uhonorowanych znaleźli się mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne.
Nagrodę Starosty Krośnieńskiego otrzymała Eleonora Karaś znana wszystkim jako „Pani Luśka”. Jest to osoba, która za życia wybudowała w Krościenku Wyżnym i okolicy pomnik lokalnej sztuki kulinarnej, promując tradycyjną dla naszego regionu kuchnię. Początkowo promocja ta odbywała się w aspekcie praktycznym poprzez udzielanie się w ramach Koła Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym, czy gotowanie podczas różnego rodzaju uroczystości, natomiast od roku 1999 przybrała formę wydawniczą.
Autorskie przepisy podkreślające rodzime składniki i smaki były najpierw publikowane, jako stały element czasopisma prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina”, a następnie doczekały się wydania w postaci książkowej jako „Przepisy Pani Luśki”.

"Przepisy Pani Luśki" to cykl 11, jak do tej pory, zeszytów zawierających receptury sprawdzone i po wielekroć wykonywane przez Panią Eleonorę. Nie tylko zresztą przez nią, bo sława tych mini-książeczek kucharskich dawno przekroczyła granice wsi.
W wielu polskich domach proste przepisy Pani Luśki przyjęły się i są bardzo popularne. Sam Robert Makłowicz - tak o nich napisał: "Solą każdej kuchni są kuchnie regionalne. Życzyłbym każdemu miejscu w Polsce własnej Pani Luśki".

Na wniosek Wójta Gminy Krościenko Wyżne Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uhonorował odznaczeniem – Zasłużony dla Kultury Polskiej Stowarzyszenie Kulturalne Dębina w Krościenku Wyżnym.

Ta organizacja pozarządowa powstała w 1998 roku i działa nieprzerwanie od 25 lat, szerząc kulturę rozumianą sensu largo w naszej gminie i poza jej granicami.

Jej celem zgodnie ze Statutem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Krościenko Wyżne oraz rozwoju gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Swoje zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez wspieranie działań promujących miejscową kulturę, promowanie uczniów zdolnych oraz pomoc dla uczniów biednych, dokumentowanie historii Gminy Krościenko Wyżne, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury regionalnej.

Stowarzyszenie inicjuje wiele działań na rzecz rozwoju kultury i oświaty w Gminie Krościenko Wyżne, prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową, organizuje imprezy integracyjne, promocyjne i kulturalne.

Działalność prasowa polega na wydawaniu nieprzerwanie od 25 lat poczytnego czasopisma kulturalnego „Dębina”.
Ponadto, nieprzerwanie od 25 lat Stowarzyszenie organizuje imprezy o charakterze kulturalnym, jak np. Koncert Kolęd, lekcje w leśnej klasie Parku Leśnego Dębina, spotkania z poezją, „Literacki szlak drzew”, a także wiele innych promujących przyrodę, kulturę i historię wydarzeń - cennych dla całego przekroju społeczeństwa Krościenka Wyżnego i okolicy.

Odznakę w imieniu Stowarzyszenia odebrał Edward Marszałek - prezes zarządu.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ich działalności.

Foto: Andrzej Józefczyk - terazKrosno.pl