W ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa Pustyny na 2023 r. wykonano roboty budowlane pn.: „Remont ogrodzenia domu ludowego i OSP w Pustynach” obejmujące w szczególności:

- Prace rozbiórkowe.
- Mycie bloczków betonowych.
- Niwelację terenu pod podmurówke.
- Dostawę i montaż nowej podmurówki.
- Montaż paneli ogrodzeniowych.
- Dostawę i montaż furtki.
- Montaż ogrodzenia panelowego.

Łączny koszt ww. robót wyniósł 24 700 zł.