W ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół", dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne, o stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,3 w przypadku uczniów klas IV-VI oraz 5,2 w przypadku uczniów klas VII i VIII.

Prawo do ubiegania się o stypendium mieli też uczniowie, którzy na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 w przypadku uczniów klas IV-VIII oraz dodatkowo spełnili jedno z następujących kryteriów:

 1. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, zawodach sportowych na szczeblu rejonowym lub wyższym albo I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

W tym roku szkolnym w gronie laureatów znalazło się aż 43. uczniów i absolwentów naszej szkoły:

Za osiągnięcia naukowe:

 1. Penar Krystian.

Za wyniki w nauce:

 1. Aftanas Zuzanna.
 2. Bargiel Franciszek.
 3. Borkowska Maja.
 4. Chłap Konrad.
 5. Ciołkowski Filip.
 6. Daiło Amelia.
 7. Dobrowolski Miłosz.
 8. Gaj Stanisław.
 9. Gardziel Oliwia.
 10. Guzik Oliwier.
 11. Guzik Wiktoria.
 12. Haduch Aleksandra.
 13. Hejnar Maja.
 14. Kandefer Bartłomiej.
 15. Karaś Julia.
 16. Majka Stanisław.
 17. Materniak Szymon.
 18. Mussur Wiktoria.
 19. Nowak Szymon.
 20. Omachel Michał.
 21. Pelczar Milena.
 22. Półchłopek Julia.
 23. Smoleń Julia.
 24. Szajna Alicja.
 25. Szajna Gabriel.
 26. Szajna Maciej.
 27. Szul Laura.
 28. Śliwiński Jan.
 29. Wnęk Konrad.
 30. Wnęk Wiktor. .
 31. Wodzisz Zuzanna.
 32. Wojtuń Filip.
 33. Ziober Lena.

Za osiągnięcia sportowe:

 1. Albrycht Damian.
 2. Omachel Wojciech.
 3. Podkul Paweł.
 4. Prach Przemysław.
 5. Szafran Franciszek.
 6. Szczurek Wiktor
 7. Szul Alan.

Na spotkaniu, które odbyło się 8 września 2023 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Marek Aftanas wręczyli stypendystom akty nadania.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Relacja fotograficzna z wydarzenia w poście FB pod adresem:
https://www.facebook.com/KroscienkoWyzneGmina/posts/603571708604524