PEŁNOMOCNICTWA

UPL-1P ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej ikona pdf
ikona epuap
OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej ikona pdf
ikona epuap

 

PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Informacje pomocne przy wypełnianiu druków dla osób fizycznych ikona pdf
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ikona pdf
ikona epuap
ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ikona pdf
ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ikona pdf
ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników ikona pdf
IR-1  informacja o gruntach ikona pdf
ikona epuap
ZIR-1  załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ikona pdf
ZIR-2  załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ikona pdf
ZIR-3  załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników ikona pdf
IL-1  informacja o lasach ikona pdf
ikona epuap
ZIL-1  załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ikona pdf
ZIL-2  załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ikona pdf
ZIL-3  załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników ikona pdf

 

PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości ikona pdf
ikona epuap
ZDN-1  załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o  przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ikona pdf
ZDN-2  załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o  przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ikona pdf
 DR-1  deklaracja na podatek rolny ikona pdf
ikona epuap
ZDR-1  załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ikona pdf
ZDR-2  załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ikona pdf
DL-1  deklaracja na podatek leśny ikona pdf
ikona epuap
ZDL-1  załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ikona pdf
ZDL-2  załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ikona pdf